Portail somalien COVID-19

Logo WhatsApp et numéro de téléphone 1-613-229-3373

Macluumaadka xiriirka

Qadka teleefoonka  COVID-19 ee Heyada Caafimaadka Dadweynaha Ottawa (Ottawa Public Health COVID-19 telephone line)

  • Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 6:30 galabnimo
  • Maalmaha u danbeeya todobaadka, laga bilaabo 9:00 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo
  • Tarjumaad ayaad ku heli kartaa luuqado badan
  • Teleefoonka: 613-580-6744 raac macluumaadka qadka teleefoonka loogu tala galay COVID-19
  • TTY: 613-580-9656

Logo de la ligne ressource Ottawa Immigrant COVID-19 et numéro de téléphone 1-844-833-1234

Khadka caawimaada caabuqa COVID-19 ee jaliyaddaha Ottawa (OICRL)

Madoonaysaa Adeeg iyo Macluumaad lagugu siiyo Luqadada Soomaaliga: Nala soo xiriir:
  • Dhamaan dadka nala soo hadla waxaa u adeegi doona dad khibrad leh oo luqadaada kugula hadli doona
  • Nala soo hadal hadaad dooneysid macluumad ku saabsan baarista Caabuqa Covid-19
  • Nala soo hadal hadii lagaa helay caabuqa oo aadna dooneysid in lagaa taageero macluumaadka iyo sidii aad isku go'doomin lahayd.
  • Nala soo xiriir hadii aad doonaynsid taageerooyinka kale sida mid dhaqaale, cunto, caafimaad iyo wixii la’mid ah.
Xiliyada Shaqo: 7da casho, laga bilaabo 11 subaxnimo ilaa 7 fiidnimo
www.thecrsd.org

Contactez Nous