Carrefour Somali

Dernière révision - Le 22 novembre 2022

Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo ballansado tallaalka bivalent ka ah ee COVID-19, booqo SantePubliqueOttawa.ca/VaccinCOVID19

Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan COVID-19 tallaalka xoojinta bivalentka, booqo
 SantePubliqueOttawa.ca/FAQVaccin

Coordonnées

Si aad u hesho macluumaadka caafimaadka guud iyo agabka Soomaaliga, fadlan la xidhiidh Saraakiisha Mashruuca Caafimaadka Dadweynaha Hindah Walhad iyo Saynab Xasan.

(Pour recevoir des informations et des ressources sur la santé publique en somali, veuillez vous communiquer avec les agents de projet de santé publique)

Hindah Walhad et Saynab Xasan

Public Health Project Officers

Somali Community COVID-19 Prevention Plan

Équipe d'engagement communautaire

Santé publique Ottawa

Cellulaire: 613-325-3511 or 613-581-1041

Couriel:

Macluumaadka tallaalka hargabka

Waxaad ballansan kartaa ballantaada ama waxaad ka heli kartaa macluumaad

dheeraad ah halkan: SantePubliqueOttawa.ca/Grippe 

Tallaalka ifilada xilliyeedka waxaa lagu bixin doonaa farmasiyada Ottawa ee la

doortay iyo iyadoo loo sii marinayo dhakhaatiirta qoyska.

Rugaha hargabka Bulshada ee Caafimaadka Dadweynaha Ottawa waxay diyaar u

ahaan doonaan ballan keliya dadka deggan Ottawa ee xaqa u leh.

Dadka deggan Ottawa ee xaqa u leh waxay qabsan karaan ballan haddii ay

buuxiyaan shuruudahan soo socda:

  • Dadka da'doodu tahay lix bilood ilaa shan sano iyo xubnaha qoyskooda
  • Dadka ee heysato caqabado wajahaya qaadashada tallaalka hargabka sida:
  • Waad ku cusubtahay wadanka (Kanada)
  • Ma heysatid Caymiska ama kadhka Caafimaadka ee Ontaariyo (OHIP card)
  • Ma lihid daryeel bixiye aasaasi ah, sida dhakhtar ama kalkaaliye waxaana kugu adkaatay helitaanka tallaalka farmashiyaha

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka ifilada ee sanadkan, booqo bogga internetka ee Hargabka Caafimaadka Dadweynaha Ottawa: SantePubliqueOttawa.ca/Grippe 

Tallaalkee ayaa COVID-19 laga heli karaa caruurta? 

Quels vaccins contre la COVID-19 sont disponibles pour les enfants ?

Da'daSoosaarka TalaalkaJadwalka tallaalkaInta lagu Taliyey
6 bilood ilaa 4 sano Pfizer-BioNTech Comirnaty (3 mcg) 3 - jadwalka qiyaasta 2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta 1 iyo 2

Iyo

2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta 2 iyo 3

6 bilood ilaa 5 sano Moderna Spikevax (25 mcg) 2 - jadwalka qiyaasta 2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta
5 ilaa 11 sano Pfizer-BioNTech Comirnaty (10 mcg) 2 - jadwalka qiyaasta 2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta
6 ilaa 11 sano Moderna Spikevax (50 mcg) 2 - jadwalka qiyaasta 2 bilood (56 maalmood) inta u dhaxaysa qiyaasta

Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato tallaalka COVID-19 ee Carruurta? 6 Bilood ilaa wixii ka hooseeya 5 sannadood?

Tallaalka COVID-19 waa shaqaynayaa oo ilaalinayaa xubno badan oo bulshadeenna ah, oo ay ku jiraan kuwa
dugsiyada, kaamamka iyo meelaha daryeelka ilmaha. Ilaalinta carruurta iyo kuwa ku xeeran waa mudnaan.

Helitaanka Daaweynta Fayruska COVID-19 Ottawa

Fayruska daawayn tiisa waxaa helikara dadka waawayn ee u halista ah caabuqa COVID-19. 

Daawooyinka lahelikro (sida Paxlovid) waxay kaa hor jogsan kartaa in aad ku xanuusato hadii aad cunto 5 bari gudahood marka aad isku argto calaamoodaha ugu horeeya ee caabuqa. Dhakhtar ayaa kuu sheegi kara hadii aad halis u tahay xanuunka oo aad xaq u leedahay daawadaan.

Ma ogtahay in carruurta da'doodu u dhaxayso shan ilaa 11 ay hadda xaq u leeyihiin tallaalka COVID-19?

(Saviez-vous que les enfants âgés de cinq à 11 ans sont maintenant admissibles au vaccin contre la COVID-19?)

Ballan qabso maanta. Sacadaha ama waqtiga la heli karo: 

  • Xariirka tallaalka COVID-19 (covid19.ontariohealth.ca/) ama wac xarunta xiriirka gobolka 1-833-943-3900. 
  • Rugaha Bulshada oo door farmashiyaal 
  • Naga soo wac 613-580-6744 si aad ula hadasho kalkaalisada caafimaadka dadweynaha taasoo ka jawaabi karta su'aalahaaga oo kugu taageeri kara tallaalka COVID-19. 
  • santepubliqueottawa.ca/vaccinCOVID19enfant

Rugaha caafimaadka ee dugsiga kadib

(Cliniques de vaccination contre la COVID-19 après l'école)

Hey’ada Caafimaadka Dadweynaha Ottawa, waxay dadka la socodsiinaysaa in  tallaalka COVID-19 lasiin karo qof kasta  oo ah 5 jir iyo. Waxeyna ka qaadan karaan 70 meelood oo ah iskuulo ama dugsayada waxbarashada.

Uma baahnid balan hadii aad rabtid in aad imaatid Rugaha caafimaadka. Lasocona in ee kuu furanyihiin ilaa iyo fiidkii.

Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan goobaha dugsiga, booqo shabakadeena:

Dugsiga kadib xarumaha tallaalka COVID-19

Fidiyoow (Vidéos)

Waa maxay sababta aan u dooranayo in aan is tallaalo

Mudnaanta Dadyowga iyo COVID-19

Goormaad iska baari kartaa Covid-19

Cafimaadka Maskaxda Dhowr

Sheekoyinka Safiirada Tallaalka COVID-19 - Hannah

Kheyraadka (Ressources):

Contactez Nous